Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Your hands: When I take your hands, beautiful and strong …

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1975-80

Lời bài hát: Your hands: When I take your hands, beautiful and strong …

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer