Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Where does the moon go, on a poem by Đào Thản

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1962 (2/9)

Lời bài hát: Where does the moon go, on a poem by Đào Thản

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer