Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Silent love 2 (There is a border soldier ...)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1993

Lời bài hát: Silent love 2 (There is a border soldier ...)

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer