Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Symphony N°2, unpublished

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1991 (Tưởng Niệm), 2010 (Sinfonia Lyrica)

Lời bài hát: Symphony N°2, unpublished

One of three unpublished Hoang Van's symphonies

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer