Thể hiện:

00:00|04:00
Trương Chi (Vietnamese legend), music for manga

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1983 TK

Lời bài hát: Trương Chi (Vietnamese legend), music for manga

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer