Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Awakening in a night of work, on a poem by Nguyen Dinh Kiem

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: Awakening in a night of work, on a poem by Nguyen Dinh Kiem

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer