Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Sailor's romance (by a Mai Liem's poem)

Album: Music on poems by other authors

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/Khoảng 1961

Lời bài hát: Sailor's romance (by a Mai Liem's poem)

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer