Thể hiện:

00:00|04:00
Hò-type of traditional song- of the Huế's victory

Album: Songs for Central region

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1968

Lời bài hát: Hò-type of traditional song- of the Huế's victory

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer