Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
Lullaby Sleep well my wise baby

Album: Folk songs source inspiration

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/Khoảng cuối những năm 1980? hoặc 1976

Lời bài hát: Lullaby Sleep well my wise baby

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer