Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
Morning in the highlands

Album: Folk songs source inspiration

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1979

Lời bài hát: Morning in the highlands

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer