Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Vietnam our Homeland Hero, Choir and orchestra, in collaboration with Lê Lôi, Luu Câu, Pham Tuyên, Hô Bac

Album: Epic, Great Choral , Symphony with chorus

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1965

Lời bài hát: Vietnam our Homeland Hero, Choir and orchestra, in collaboration with Lê Lôi, Luu Câu, Pham Tuyên, Hô Bac

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer