Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Youth, go far!

Album: Children's and youth songs Album

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1962 (bản thảo), 1968 (nguồn khác)

Lời bài hát: Youth, go far!

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer