Thể hiện:

00:00|04:00
Our city our factory

Album: Songs for Hai Phong port city

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1965-1966?

Lời bài hát: Our city our factory

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer