Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Mom sing me an old pastoral song, on a poem by Lê Giang

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1966

Lời bài hát: Mom sing me an old pastoral song, on a poem by Lê Giang

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer