Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
We do not let the enemy escape

Album: Songs during the war and the revolution

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/Khoảng 1964

Lời bài hát: We do not let the enemy escape

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer