Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Today child of merit, tomorrow young hope of the motherland

Album: Children's and youth songs Album

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1966

Lời bài hát: Today child of merit, tomorrow young hope of the motherland

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer