Thể hiện:

00:00|04:00
Sam Son's flowers of waves

Album: Songs for Central region

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1965

Lời bài hát: Sam Son's flowers of waves

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer