Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Song of the hauling of the cannons

Album: Songs during the war and the revolution

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1953 (theo

Lời bài hát: Song of the hauling of the cannons

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer