Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
Lullaby I rock you my baby

Album: Folk songs source inspiration

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1974-1975

Lời bài hát: Lullaby I rock you my baby

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer