Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
On the victory road march

Album: Songs during the war and the revolution

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1960 (khoảng đầu thập kỷ)

Lời bài hát: On the victory road march

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer