Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Common march for teachers and students (The National University of Hanoi march)

Album: Children's and youth songs Album

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/2008 (2006 bản đầu)

Lời bài hát: Common march for teachers and students (The National University of Hanoi march)

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer