Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Fatherland and the soldier, on a poem by Nguyen Duc Mau

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: Fatherland and the soldier, on a poem by Nguyen Duc Mau

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer