Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
The white horse, on a traditional poem

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/Ngày 24/7/1979

Lời bài hát: The white horse, on a traditional poem

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer