Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
The green shirt, on a poem by To Huu

Album: Music on poems by other authors

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/Khoảng 1965

Lời bài hát: The green shirt, on a poem by To Huu

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer