Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Hammer and sickles, children's choir

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1980

Lời bài hát: Hammer and sickles, children's choir

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer