Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
At the dawn of the millennium, on a poem by Nguyen Dinh Thi

Album: Music on poems by other authors

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1999

Lời bài hát: At the dawn of the millennium, on a poem by Nguyen Dinh Thi

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer