Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Building worker's song (2nd part of the suite with the same name)

Album: Album Songs for professions

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/Khoảng 1973

Lời bài hát: Building worker's song (2nd part of the suite with the same name)

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer