Thể hiện:

00:00|04:00
Vinh Linh's song

Album: Songs for Central region

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1966

Lời bài hát: Vinh Linh's song

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer