Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Vietnamese women's song

Album: Songs during the war and the revolution

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/giữa 1965 và 1975

Lời bài hát: Vietnamese women's song

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer