Phỏng vấn

Thể hiện:

00:00|04:00
Интервью о работе на радио

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/2/7/2005

Lời bài hát: Интервью о работе на радио

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам