Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Дежурная ночь в Тай Нгуен

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1962 (cuối tháng chạp)

Lời bài hát: Дежурная ночь в Тай Нгуен

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам