Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Пение для солдат снабжения, стать песней для всех транспортных профессий

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: Пение для солдат снабжения, стать песней для всех транспортных профессий

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам