Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Симфония № 2, 4 части, неопубликованные

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: Симфония № 2, 4 части, неопубликованные

Одна из трех новых симфоний Хоанг Вана

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам