Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng

Thể hiện:

00:00|04:00
Родина бронзовый замок, поэма симфоническая, 1960 год, часть 1

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: Родина бронзовый замок, поэма симфоническая, 1960 год, часть 1

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам