Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
юбовь к моей родной стране, на стихотворение Нгуен Динь Тхи

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: юбовь к моей родной стране, на стихотворение Нгуен Динь Тхи

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам