Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
юбовь к моей родной стране, на стихотворение Нгуен Динь Тхи

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: юбовь к моей родной стране, на стихотворение Нгуен Динь Тхи

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам