Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Чередование песен в традиционном стиле на основе стихотворения Хюён Тана

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/198x?

Lời bài hát: Чередование песен в традиционном стиле на основе стихотворения Хюён Тана

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам