Khí nhạc và nhạc cho sân khấu, điện ảnh
Хоанг Ван композитор, Вьетнам