Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Сезон красного цветка в марте (возвращающиеся в Кин Сюонг)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1991

Lời bài hát: Сезон красного цветка в марте (возвращающиеся в Кин Сюонг)

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам