Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Любовь во время открытия (есть время для любви и время для смерти)

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: Любовь во время открытия (есть время для любви и время для смерти)

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам