Thể hiện:

00:00|04:00
Воспоминание II: на поле битвы никогда не забывать - III

Album: Стиль Хоанг Ван

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1990 - 2004

Lời bài hát: Воспоминание II: на поле битвы никогда не забывать - III

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам