Thể hiện:

00:00|04:00
Pеминисценция

Album: Стиль Хоанг Ван

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1960

Lời bài hát: Pеминисценция

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам