Thể hiện:

00:00|04:00
Концертино для скрипки и струнных инструментов

Album: Стиль Хоанг Ван

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1975

Lời bài hát: Концертино для скрипки и струнных инструментов

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам