Thể hiện:

00:00|04:00
На маршруте поставки (под псевдонимом Y-Na)

Album: Стиль Хоанг Ван

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1967

Lời bài hát: На маршруте поставки (под псевдонимом Y-Na)

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам