Thể hiện:

00:00|04:00
Город в устье реки (хор)

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: Город в устье реки (хор)

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам