Thể hiện:

00:00|04:00
Vamos a la cima (para los juegos del sudeste asiático) Давайте перейдем к началу (для игр Юго-Восточной Азии)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1991 hay là 2003

Lời bài hát: Vamos a la cima (para los juegos del sudeste asiático) Давайте перейдем к началу (для игр Юго-Восточной Азии)

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Tâm tình người thủy thủ - ca sĩ Quý Dương, thơ Mai Liêm

Cây bàng trên sân nhà máy

Giọt nước hồ Gươm, thơ Lê Tấn Hiển

Хоанг Ван композитор, Вьетнам