Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Вьетнам, наша Родина-герой, Хор и оркестр в сотрудничестве с Лe Луи, Луу Кау, Фам Туйен, Хо Бак

Album:

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1965

Lời bài hát: Вьетнам, наша Родина-герой, Хор и оркестр в сотрудничестве с Лe Луи, Луу Кау, Фам Туйен, Хо Бак

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам