Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Вьетнам, наша Родина-герой, Хор и оркестр в сотрудничестве с Лe Луи, Луу Кау, Фам Туйен, Хо Бак

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: Вьетнам, наша Родина-герой, Хор и оркестр в сотрудничестве с Лe Луи, Луу Кау, Фам Туйен, Хо Бак

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам