Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Эпоха невинных, на стихотворение Фам Ван Хай

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: Эпоха невинных, на стихотворение Фам Ван Хай

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам