Thể hiện:

00:00|04:00
Мне нравится моя фабрика

Album: Стиль Хоанг Ван

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1971

Lời bài hát: Мне нравится моя фабрика

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам