Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Я скучаю по тебе, дорогая, на стихотворение До Трунг Лай

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: Я скучаю по тебе, дорогая, на стихотворение До Трунг Лай

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам