Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Мама споет мне старую пастырскую песню на стихотворение Лэ Гян

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x

Lời bài hát: Мама споет мне старую пастырскую песню на стихотворение Лэ Гян

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам